سرپرست جدید اداره کتابخانه های عمومی شهرستان جهرم منصوب شد

اداره کتابخانه های عمومی

چاپ

با سلام و احترام
به موجب این ابلاغ، نظر به شایستگی و عملکرد مطلوب جناب عالی در اجرای وظایف، از تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۴ به سرپرستی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان جهرم منصوب می شوید. امید است با یاری خواستن از درگاه خداوند بزرگ وَ با تلاش و همیاری شایسته با همکاران، در اجرای احسن اهداف نهاد کتابخانه های عمومی کشور وَ انجام امور و وظایف محوله موفق باشید. همچنین از زحمات و تلاش های جناب آقای علی ابراهیمی در مدت تصدی ریاست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان جهرم سپاسگزاری نموده، برای ایشان آرزوی تندرستی و بهروزی داریم.