پیام رئیس اداره کتابخانه های جهرم به مناسبت روز خبرنگار

آرم نهاد کتابخانه ها

چاپ

به‌نام آنکه جان را روشنی داد

خبرنگار همچون چراغ روشنابخشی است که عاملِ مُحرک  و باعثِ تکامل هر جامعه‌ای محسوب می‌گردد.  دعوت به خوبی‌ها و نهی از بدی‌ها از مهمترین رسالت حرفه‌ی اطلاع‌رسانی است.

ایجاد اشتیاق به «خواندن» از جمله خوبی‌ها و فضیلت‌هایی است که ورودِ هر عنصر آگاهی‌رسان به این عرصه، موجب ارتقای سطح آگاهی، دانش عمومی و مانایی  تلاش‌های یک خبرنگار برای نسل‌های آینده خواهد بود.

به موازات دعوت به خوبی‌هایی همچون «خواندن»، قلمِ نقد و نهی از بدی‌ها نیز از جمله شاخصه‌های یک خبرنگار مُنصف و مستقل است که بودش موجب خیر و پیشرفت هر جامعه و نبودش موجب استبداد و رکود در همان جامعه خواهد شد. اینگونه خوبی و بدی‌ها در حوزه‌ی فرهنگ و جزئی‌تر، در عرصه‌ی مطالعه و کتابخانه‌ها نیز دیده می‌شود که نقش‌آفرینی خبرنگاران موجب اصلاح و بهبود شرایط است.

۱۷ مرداد بهانه‌ای است  که با ارج نهادن به اصحاب رسانه، خداقوت مجددی به سختکوشانِ این عرصه عرض، روز خبرنگار را صمیمانه به یکایک آنان تبریک گفت و از خداوند متعال توفیق روزافزون آنان را مسالت کرد.

مجتبی امیرزاده

رئیس اداره کتابخانه‌های جهرم