شهرداری‌ها نیم‌درصد اعتبارات کتابخانه‌ها را به سرعت پرداخت کنند

سیدمحمدعلی افشانی

چاپ

محمدعلی افشانی گفت: شهرداری‌های استان فارس نیم‌درصد اعتبارات کتابخانه‌ها را بدون کاهش و حتی با افزایش به سرعت پرداخت کنند.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی فارس به نقل از خبرگزاری مهر، محمدعلی افشانی استاندار فارس در همایش شهرداران استان با اشاره به جایگاه رفیع کتاب و کتابخوانی در کشور تاکید کرد: شهرداری‌ها باید نیم‌درصد اعتبارات را به کتابخانه‌ها اختصاص دهند که در این مسیر نباید هیچگونه مشکلی ایجاد شود.
وی تصریح کرد: نه تنها این نیم‌درصد نباید کاهش داشته باشد بلکه باید در حد توان این رقم نیز افزایش داشته باشد و اگر شهرداری به فکراین باید که اعتبارات را کاهش دهد باید در عملکرد خود تجدید نظر کند.
استاندار فارس یادآور شد: اگر خواهان توسعه و پیشرفت هستیم باید این مهم از توسعه کتابخانه در روستاها و شهرها آغاز شود که متاسفانه در حال حاضر شاهد این مهم نیستیم.
افشانی ادامه داد: نتیجه هیچ کار و فعالیتی در شهر و روستا بهتر از راه‌اندازی کتابخانه و متوجه کردن جوانان به سمت کتاب نیست، بنابراین کتابخانه‌ها باید فعال شوند و دانش‌آموزان را نیز برای این مهم مشتاق کرد.