دیرکرد ۱۲قرنی کتاب در کتابخانه‌ی جهرم

بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب

چاپ

مجتبی امیرزاده، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان جهرم با اشاره به اینکه بیش از ۶۰۰ عنوان کتاب یعنی معادل دودرصد کتاب‌های کتابخانه در وضعیت دیرکرد قرار دارد، از اعضای کتابخانه خواست باتوجه به بخشش دیرکرد کتاب‌ها در طول هفته کتاب(۲۲ تا پایان آبان)، نسبت به بازگشت آن اقدام کنند.
امیرزاده با اشاره به تماس و پیگیری کتابداران جهت بازگشت منابع به کتابخانه، آنرا ضامن دسترسی عادلانه به منابع دانسته و از همشهریان درخواست نمود با کتابداران همکاری لازم را داشته باشند.
این مقام مسئول ادامه داد با درنظر گرفتن مدت تاخیر هر کتاب می‌توان نتیجه گرفت که مجموعا با بیش از ۱۲قرن “روز-عنوان” دیرکرد کتاب روبرو هستیم و اظهار امیدواری کرد باتوجه به بخشش دیرکردها شاهد مهاجرت معکوس کتاب‌ها به کتابخانه باشیم.