ترکیب اعضای هیات امنای انجمن خیرین کتابخانه‌ساز تعیین شد

هیات موسس انجمن خیرین

چاپ

دومین جلسه هیات موسس انجمن خیرین کتابخانه‌ساز جهرم تشکیل شد. اعضا در این جلسه ضمن بررسی اساسنامه و امضای آن ترکیب هیات امنای انجمن  خیرین کتابخانه‌ساز را تعیین کردند.

در این جلسه مقرر شد مطابق اساسنامه‌ پس از تایید نفرات از سوی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان و هماهنگی با اعضا، اولین جلسه‌ی هیات امنا برگزار و در خصوص ترکیب هیات مدیره رای گیری به عمل آید.

هیات موسس انجمن خیرین

هیات موسس انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان جهرم

اعضای پیشنهادی هیات امنا:

الف) هیات موسس

 1. دکتر بهرام شعبانی
 2. دکتر حسن خوش‌نیت
 3. دکتر ابراهیم پورنوروز
 4. دکتر عبدالمجید رحمانیان
 5. شهناز رحمانیان
 6. مجتبی امیرزاده
 7. زهره تنو

ب) اعضای حقوقی

 1. امام جمعه جهرم
 2. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی
 3. فرماندار جهرم
 4. شهردار جهرم
 5. رئیس شورای اسلامی شهر جهرم – موسس

پ) اعضای حقیقی

 1. علی فرهنگ
 2. صمد فرزین‌نیا
 3. علی رحمتی
 4. عبدالرسول مردانی
 5. عبدالوهاب شعیب پیشه
 6. زهرا ناظم پور
 7. محمدعلی دوراندیش
 8. مجتبی عزت زادگان
 9. حاج نصرالله میمنه
 10. خلیل فرزام
 11. زین العابدین خالقی
 12. توانایی
 13. وزیرزاده
 14. سیدحسن علی ضیغمی
 15. مجید رازقی
 16. دکتر مجاهدی